Обучение е „Как да напишем CV и мотивационно писмо и как да се представим на интервю за работа“.

След успешното провеждане през уикенда на обучение за разрешаване на конфликт от „Младежки информационно-консултантски център – Варна“ (МИКЦ Варна) са готови с ново предложение към младите хора в града. Темата на обучение е „Как да напишем CV и мотивационно писмо и как да се представим на интервю за работа“. Обучението ще бъде разделено на няколко

Обучение „Разрешаване на конфликти“

Ако искате да се научите как да се ориентирате по-бързо в конфликтни ситуации и как да излизате от тях, така че и двете страни да са еднакво удовлетворени, Младежки информационно-консултантски център – Варна“ (МИКЦ Варна) ви предлага да се включите в обучени на темата „Разрешаване на конфликти“. Обучението ще се проведе на 11 ноември 2017

Oбучение „Същност на младежката работа“.

На 14 май МИКЦ Варна ще обърне внимание на темата за младежките работа. Ще бъде проведено обучение „Същност на младежката работа“. В него ще се дискутират теми свързани с това какво представлява младежката работа, каква е ролята на младежкия работник и как да станем младежки работник. Ще представим реални примери на младежки работници, които са

Обучение „Как да си представим автобиографията в Интернет“

В днешно време един от най-популярните начини за намиране на работа е Интернет. Все по-голям става процента на компаниите, които търсят свои бъдещи работници използвайки различни сайтове, платформи и приложения във виртуалното пространство. Именно поради тези причини екипът на “Младежки информационно-консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) планира да проведе обучение на тема „Как да си

Обучение „Доброволчество“

Младежки информационно-консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) организира обучение на тема „Доброволчество”. В тренингът ще бъдат представени методи за набиране на доброволци, тяхното менажиране по време на събития, мотивирането им за справяне в различни ситуации и как да бъдат развити техните умения и да получат нови знания и в същото време да бъдат удовлетворени от

Доброволческа кампания „Аз бях жител на Сталин“

Младежки информационно консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) организира доброволческа кампания в подкрепа на проекта „Аз бях жител на град Сталин“. Търсят се доброволци на възраст над 15 години. Тяхната задача ще бъде да търсят и събират спомени за личните преживявания на възрастни варненци, живели в годините, в които градът е носил името на Сталин

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ на тема „Комункационни умения“

Младежки информационно-консултантски център – Варна организира безплатно обучение на тема „Комуникационни умения“. Обучението ще се проведе в на 5 март от 12 ч. в залата на обучение на организацията, която се намира в читалище „Отец Паисий“ (ул. „Братя Бъкстон“ 12А, бившето читалище „Маяковски“).  Участници в обучението могат да бъдат младежи на възраст между 15 и

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ на тема „Работа в екип“

Младежки информационно-консултантски център – Варна организира безплатно обучение на тема „Работа в екип“. Обучението ще се проведе в на 4 март от 12 ч. в залата на обучение на организацията, която се намира в читалище „Отец Паисий“ (ул. „Братя Бъкстон“ 12А, бившето читалище „Маяковски“).  Участници в обучението могат да бъдат младежи на възраст между 15