Oбучение „Същност на младежката работа“.

На 14 май МИКЦ Варна ще обърне внимание на темата за младежките работа. Ще бъде проведено обучение „Същност на младежката работа“. В него ще се дискутират теми свързани с това какво представлява младежката работа, каква е ролята на младежкия работник и как да станем младежки работник. Ще представим реални примери на младежки работници, които са се реализирали успешно на пазара на труда. Как във всяка една компания винаги има място за един младежки работник, които да развие потенциала на им. Защо младежкия работник е една добра алтернатива за работа на младите хора. Обучението ще се проведе на 14 май (събота) от 12 ч. в залата на МИКЦ Варна, разположена в сградата на Народно читалище „Отец Паисий“ (бишето читалище „Маяковски“), която се намира на адрес ул. „Братя Бъкстон“ 12А.

Тренингът е предназначен за младежи на възраст между 15 и 29 години. Входът е свободен, но се изисква предварителна безплатна регистрация на тук. Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на „Министерство на младежта и спорта“ по „Национална програма за младежта“ и са в подкрепа на титлата „Варна – Европейска младежка столица 2017“.