Обучение е „Как да напишем CV и мотивационно писмо и как да се представим на интервю за работа“.

След успешното провеждане през уикенда на обучение за разрешаване на конфликт от „Младежки информационно-консултантски център – Варна“ (МИКЦ Варна) са готови с ново предложение към младите хора в града. Темата на обучение е „Как да[…]

Обучение „Разрешаване на конфликти“

Ако искате да се научите как да се ориентирате по-бързо в конфликтни ситуации и как да излизате от тях, така че и двете страни да са еднакво удовлетворени, Младежки информационно-консултантски център – Варна“ (МИКЦ Варна)[…]

Oбучение „Същност на младежката работа“.

На 14 май МИКЦ Варна ще обърне внимание на темата за младежките работа. Ще бъде проведено обучение „Същност на младежката работа“. В него ще се дискутират теми свързани с това какво представлява младежката работа, каква[…]

Обучение „Как да си представим автобиографията в Интернет“

В днешно време един от най-популярните начини за намиране на работа е Интернет. Все по-голям става процента на компаниите, които търсят свои бъдещи работници използвайки различни сайтове, платформи и приложения във виртуалното пространство. Именно поради[…]

Обучение „Доброволчество“

Младежки информационно-консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) организира обучение на тема „Доброволчество”. В тренингът ще бъдат представени методи за набиране на доброволци, тяхното менажиране по време на събития, мотивирането им за справяне в различни ситуации[…]

Доброволческа кампания „Аз бях жител на Сталин“

Младежки информационно консултантски център – Варна (МИКЦ Варна) организира доброволческа кампания в подкрепа на проекта „Аз бях жител на град Сталин“. Търсят се доброволци на възраст над 15 години. Тяхната задача ще бъде да търсят[…]

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ на тема „Комункационни умения“

Младежки информационно-консултантски център – Варна организира безплатно обучение на тема „Комуникационни умения“. Обучението ще се проведе в на 5 март от 12 ч. в залата на обучение на организацията, която се намира в читалище „Отец[…]

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ на тема „Работа в екип“

Младежки информационно-консултантски център – Варна организира безплатно обучение на тема „Работа в екип“. Обучението ще се проведе в на 4 март от 12 ч. в залата на обучение на организацията, която се намира в читалище[…]