Консултации

Младежки информационно-консулнтантски център – Варна предлага консултации по следните теми:

– Психологични консултации
– Консултации по доброволчество, реализиране на младежки инициативи и кампании, разработване и управление на проекти, гражданско образование от специалист
– Консултации по личностно и кариерно развитие, младежко и социално предприемачество, реализиране на бизнес идея и стартиране на бизнес
– Консултации по социални дейности, работа с младежи в неравностойно социално положение и младежи от малцинствени групи

За да заявите час за консултация може да се свържете с нашият екип.